Cenrādis

Mēs piedāvājam trīs auto abonementus:

  • Silver – starta abonements;
  • Gold – pamata abonements;
  • Premium – viss iekļauts, neuztraucies ne par ko.

Cenas konkrētām automašīnām uz noteiktu periodu no 1 līdz 12 mēnešiem iespējams apskatīt pie katras automašīnas, kas ievietota mājas lapā. 

Papildu cenrādī ir pakalpojumiem, ko, iespējams, vēlies iegādāties savām vajadzībām, vai pakalpojumiem, kururs Renti plus būs nepieciešams veikt auto abonētāja darbības vai bezdarbības dēļ. 

Pārkāpumu cenrādis piemērojams tikai gadījumos, kad ir konstatēts pārkāpums ārpus auto nomas līgumā noteiktajiem punktiem. 

Papildus piedāvājuma cenrādis Izcenojums

Administratīvais cenrādis

 

Līguma noformēšanas komisijas maksa 

Komisijas maksa ir atkarīga no līguma termiņa (cenas noradītas ar PVN). Komisijas maksa tiks pieskaitīta pie pirmā ikmēneša rēķina:

1. Līgumam no 1 līdz 3 mēnešiem – 75 €

2. Līgumam no 4 līdz 12 mēnešiem – 150 €

3. Līgumam no 13 līdz 36 mēnešiem – 300 €

Līguma grozījumi 

50 € + PVN 

Maksa par dokumentu kopiju izgatavošanu un izsniegšanu

Elektroniskā veidā – bezmaksas, rakstveida kopijas izgatavošana – 10 € + PVN

Nobraukums, ja Tev nepietiek ar to kas iekļauts komplektā:

 

Papildus 100 km nomas termiņam

20 € (0.20 €/ km) + PVN

Papildus 500 km nomas termiņam

80 € (0.16 €/ km) + PVN

Papildus 1 000 km nomas termiņam

150 € (0.15 €/ km) + PVN

Papildus 2 000 km nomas termiņam

280 € (0.14 €/ km) + PVN

Riepas, ja nav iekļauts Tavā izvēlētajā komplektā:

 

Riepu serviss (riepu maiņa 2 reizes gadā)

100 € + PVN

Riepu uzglabāšana (reizi gadā)

100 € + PVN

Automašīnas piegāde, ja vēlies šādu pakalpojumu izmantot:

 

Automašīnas piegāde līdz klienta norādītajai atrašanās vietai (Rīgas reģionā)

75 € + PVN

Automašīnas piegāde līdz klienta norādītajai atrašanās vietai (ārpus Rīgas reģiona) 

150 € + PVN

Tehniskā apskate (CSDD)

Nomnieks sedz tehniskās apskates izmaksas, ja tiek izvēlēts Silver nomas piedāvājuma komplekts

Tehniskās apskates veikšana, ja mēs to daram Tavā vietā (Rīgas reģionā)

100 € + PVN

Tehniskās apskates veikšana, ja mēs to daram Tavā vietā  (ārpus Rīgas reģiona)

Individuāls piedāvājums

Izbraukšana ārpus komplektā norādītās tritorijas,
ja šāds pakalpojums nav Tavā izvēlētajā komplektā:

 

Izbraukšana ārpus noteiktās zonas (ārpus Baltijas valstīm)

50 € + PVN

Izbraukšana ārpus noteiktās zonas (ārpus ES dalībvalstīm)

Individuāls piedāvājums

Pakalpojumi, kas Renti plus var rasties:

 

Salona tīrīšana, īpaši netīra auto nodošanas gadījumā

100 € + PVN + tīrīšanu izmaksu segšana

Virsbūves tīrīšana, īpaši netīra auto nodošanas gadījumā

100 € + PVN + tīrīšanu izmaksu segšana

Nomas piedāvājumā iekļautā nobraukuma pārsniegšana

0.20 €/ km + PVN

Saņemto sodu apstrāde (jā sods netika apmāksāts 1 nedēļas laikā pēc protokola izrakstīšanas)

30 €   + PVN par katru pārkāpuma gadījumu + Soda/-u apmērs tiks pieskaitīts pie tēkošā rēķina summas

Degvielas uzpildīšana / Elektroenerģijas uzlāde

30 € + PVN par uzpildi + Degvielas/elektrības izmaksas saskaņā ar čeku (jā pieņemšanas brīdī tika konstatēts, ka degvielas/uzlādes līmenis ir zemāks pār to, kas bija nodošanas brīdi)

Transportlīdzekli nepieciešams pārņemt iznomātāja valdījumā

50 € + PVN + pamatotie izdevumi (piemēram, evakuators) 

Pārkāpumu cenrādis

 

Netiek informēts par negadījumu

250 € 

KASKO auto bojāejas vai zādzības gadījumā

10% no auto vērtības

Pazaudēta un/ vai salauzta atslēga

100 €  + atslēgu izgatavošanas/ labošanas izmaksas

Smēķēšana transportlīdzeklī

250 €  + defektu izmaksu segšana

Netiek informēts par brīdinājuma signāliem – iespējamiem auto bojājumiem (check engine u.c.)

250 €  + defektu izmaksu segšana

Transportlīdzeklī tiek ielieta nepareizā degviela

250 €  + defektu izmaksu segšana

Riepu maiņa ārpus noteiktā termiņa

500 €  + remonta izmaksu segšana ja negadījums nekvalificējās kā KASKO gadījums.

Aizliegts pārvietoties ar ziemas riepām no 01.05. līdz 01.10.

Aizliegts pārvietoties ar vasaras riepām no 01.12. līdz 01.03.

Transportlīdzekļa izmantošana taksometru/ kurjera pakalpojumiem

1 000 €  + līguma laušana

Braukšana dzērumā 

1 000 €  + defektu izmaksu segšana + līguma laušana

Līgumā noteikto maksājumu kavējums (nokavējuma procenti)

0.5% no kavētās summas 

GPS fiksēts atkārtots būtisks ātruma pārkāpuma gadījums (40km/ h virs atļautā ātruma)

30 € + par katru pārkāpuma gadījumu + Iznomātāja apmaksātie Iznomātājam un/ vai Turētājam piemērotie sodi.

Maksimāla ātruma pārsniegšana ceļa posmos, kur ātrums nav ierobežots ar likuma prasībām (autobāņi)

100 €. Maksimālais ātrums ir noteikts a/m servisa grāmatiņā bet nevar pārsniegt:

Vieglājām automašīnām – 160 km/st.

Komerctransportam – 140 km/st.

Zaudējumu atlīdzība par Līguma izbeigšanu pirms termiņa

Atlikušo meneša nomas maksājuma apmērā, bet ne vairāk kā 3 (trīs) atlikušo mēneša nomas maksājumu apmērā