Iesniedzot pieteikumu un veicot identifikāciju, jūs apliecināt, ka:

Apstiprinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga, es neesmu ne Latvijas Republikas nacionālo sankciju, ne Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts vai citas starptautiskas organizācijas, kuras dalībvalsts ir Latvijas Republika, noteikto sankciju subjekts, kā arī esmu informēts, ka par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu Latvijas Republikas normatīvie akti paredz kriminālatbildību.